SK EN

EnjoyTech, s.r.o.

Sídlo spoločnosti: Nobelova 13833/12D, 831 02 Bratislava

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu
Bratislava I v odd.: Sro, vl.č.: 89034/B

IČO: 47091410
DIČ: 2023764732
IČ DPH: SK2023764732

Bankové spojenie:
IBAN: SK1111000000002924894947
Číslo účtu: 2924894947/1100
BIC/SWIFT: TATRSKBX
Banka: TATR C Tatra banka, a.s